Veelgestelde vragen

Hoe bezorgen we u de ideale assistent?

Nadat we uw aanvraag hebben ontvangen, verzamelen we eerst de nodige informatie over u: uw behoeften, interesses, gezins- en woonsituatie. We komen bij u langs voor een persoonlijk gesprek en peilen naar uw vereisten, verwachtingen en de vaardigheden waarover uw inwonede assistent moet beschikken. 

Op basis van die info selecteren we twee kandidaten. Daarbij gaan we voor de beste combinatie tussen uw wensen en de beschikbaarheid van onze kandidaten.

 

 

Hoeveel betaalt u voor een inwonende assistent?

Afhankelijk van uw wensen en de inzet die nodig is, moet u een bedrag 2750 euro betalen .Krijgt u graag een duidelijker beeld? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek

 

 

Hoeveel tijd kost het om u een geschikte assistent voor te stellen?

Reken daarvoor op zeven tot veertien dagen. Die termijn gaat in op het moment dat u ons de opdracht geeft en het eens bent met het zorgprogramma, en eindigt wanneer uw assistent bij u start.

 

 

Hebt u inspraak bij de selectie van uw assistent?

Ja, want al op uw inschrijvingsformulier geeft u uw behoeften aan. Op basis daarvan stellen wij uw zorgprogramma op. En bepalen we aan welke criteria uw assistent moet voldoen. Daarna selecteren we de geschikte kandidaten uit Oost-Europa. U krijgt van iedere kandidaat een persoonlijk profiel met foto. Zo bepaalt u wie uw inwonende assistent wordt.

 

 

Wanneer heeft uw inwonende assistent vrije tijd?

Uw asistent is dagelijks tijdens de gebruikelijke werkuren aan de slag. Uw medewerker krijgt één vrije dag per week en heeft recht op betaalde vakantiedagen.

Doet u graag zeven dagen per week een beroep op uw assistent? Dan wisselen twee medewerkers elkaar af. Eén van beiden is permanent bij u thuis aanwezig. Terwijl de ene assistent werkt, neemt de andere zijn vrije dagen op en vice versa. Zo bent u altijd zeker van uw huishoudhulp.

 

 

Wat als uw assistent ziek wordt?

Bij ziekte heeft uw medewerker recht op een ziekte-uitkering. Tijdens de ziekteperiode gaan we voor u op zoek naar een vervanger. 

 

 

Hoelang loopt de overeenkomst met uw assistent?

Uw medewerker blijft bij u in dienst voor een periode van drie tot zes maanden.

 

 

Wat met uw assistent als u naar een verzorgingsinstelling gaat of overlijdt?

Wanneer u verhuist naar een verzorgingsinstelling of sterft, eindigt de overeenkomst met uw assistent. Officieel geldt er een opzegtermijn van één maand. Is die afgelopen? Dan moet uw medewerker binnen de week na het einde van de overeenkomst uw woning verlaten. Afhankelijk van de wensen van de assistent en onze lopende aanvragen, probeert Ciconia de medewerker zo snel mogelijk een nieuwe werkplaats aan te bieden.

 

 

Wat als het toch niet klikt tussen u en uw assistent?

Komt u na uw proefperiode van één maand tot de vaststelling dat uw assistent toch niet de ideale match is? Dan mag u een andere medewerker aanvragen. In dat geval krijgt u dus na uw eerste maand een nieuwe assistent. 

U vergoedt de reiskosten van uw vertrekkende assistent ter compensatie (150 à 250 euro afhankelijk van het tijdstip van vertrek) en die van uw vervangende assistent. Ciconia bezorgt u zonder extra fee een nieuwe assistent die voldoet aan al uw verwachtingen.  

Beslist uw medewerker om zelf te vertrekken? Dan betaalt zij de kosten voor haar terugreis zelf.

 

 

Wat bij problemen?

Klikt het niet met uw assistent of krijgt u af te rekenen met andere problemen? Dan doen wij ons uiterste best om u snel een oplossing te bezorgen.Dan zoeken we een nieuwe assistent voor u. 

Een belangrijke tip: werk van bij de start aan een goede band met wederzijds respect. Geen betere basis voor een goede zorgrelatie.

 

 

Is uw assistent een vervanger voor uw lokale sociale ondersteuning?

Nee, uw assistent is eerder een aanvulling op de zorg die u krijgt van uw plaatselijke sociale diensten. Die behandelingen zijn vaak essentieel en/of medisch van aard. Daarvoor kan uw assistent nooit instaan.

 

 

Wat als u zelf niet in staat bent om te fungeren als opdrachtgever?

Kunt u zelf niet aangeven welke zorg u nodig hebt of bent u wilsonbekwaam? Dan neemt uw wettelijke vertegenwoordiger die taken van u over.